Mijnbouwschade Herstel in Groningen

Binnenkort komen alle Groningers die tot gisteren (12 juni) 24:00 uur schade hebben gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in aanmerking voor de stuwmeerregeling.

Met de stuwmeerregeling kun je als gedupeerde een vergoeding van € 5000,- tegemoet zien en hoef je niet meer te wachten op een andere vorm van afhandeling van de schade. 

Met deze eenmalige maatregel wordt in circa 19.000 gevallen een aanbod gedaan. Het ministerie verwacht met deze maatregel het grootste deel van de schademeldingen op te lossen.

Zo komen nieuwe schades sneller aan de beurt is de bedoeling.

mijnbouwschade in Groningen

Herstel van mijnbouwschade door Timmers Bouw

Als je zelf schade hebt, kun je ook gebruik maken van de mogelijkheid tot herstel door een aannemer met een verwacht maximum vergoeding van ongeveer € 11.000 euro voor de factuur van dit herstel.

Met de nieuwe aannemersvariant voor vergoeding van schadeherstel kunnen bewoners zelf eenvoudig een erkende aannemer zoals Timmers Bouw kiezen die zorgt voor zowel de opname als het herstel van de schade.

Laat ons helpen met het oplossen van de schade en vraag een offerte aan:

Mijnbouwschade? 

Maak gebruik van de vergoeding voor schadeherstel door Timmers Bouw:

Wat is de Stuwmeerregeling?

De Stuwmeerregeling geldt voor openstaande schademeldingen die tot en met gisteren, 12 juni 2019 zijn ingediend en die betrekking hebben op schade door mijnbouw binnen het schadegebied.

De naam stuwmeer is gekozen door het oplopende aantal schademeldingen die niet zijn behandeld.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten dat schademelders die gebruikmaken van de Stuwmeerregeling ook in aanmerking kunnen komen voor de subsidie Waardevermeerdering tot een maximumbedrag van 4.000 euro.

Minister Wiebes noemt dat een eenmalige regeling met een harde grens niet altijd leidt tot een ongelijke behandeling tussen bestaande en nieuwe gevallen. (Bron: DvhN)

Gelet op de situatie in het aardbevingsgebied en het belang van het wegwerken van het stuwmeer waardoor toekomstige schades sneller worden afgehandeld, acht hij deze keuze gerechtvaardigd.

Verder benadrukt de minister dat de stuwmeerregeling los staat van de onafhankelijke beoordeling door de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) van individuele schademeldingen.